SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Odpuštění a smíření

Do Bohdalic na neděli 24. ledna ve čtyři odpoledne zveme na slavnost pohřbu Wolfganga Michala Karla Jana Mannera, narozeného 10. března a pokřtěného 30. března 1887 v Bohdalicích, syna Arnošta, rytíře z Mannerů a Viktorie Teodory Žofie, rozené baronky z Bronnů, posledního potomka rodiny donátorů našich farností, který pomohl během války řadě lidí a který byl v divoké poválečné době vyhnán, což nepřežil, zemřel v tento den přesně před sedmdesáti lety a byl bez pohřbu a bez označení zakopán na vyškovském hřbitově. Po téměř detektivní práci byl v loňském roce nalezen a exhumován. Nyní se mu dostane služby, na kterou má právo každý zemřelý, totiž být při mši svaté pochován a v modlitbě odevzdán Bohu. Jde o slavnost odpuštění a smíření, a to i směrem k uzdravení brutálních válečných a těsně poválečných historických ran v našem kraji.