SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Foto | Mše u lípy a v Manerově | 1. sv. přijímání | kaplička u sv. Františka