SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Rok 2015

Vánoce 2015

Dušičky

1. 11. 2015

Hostýn

19. 9. 2015

Hody

16. 8. 2015

Rocková mše

26. 6. 2015

První svaté přijímání

14. červen 2015

Mše sv. v Manerově

12. 6. 2015

Duchovní obnova

16. 5. 2015

Farní výlet

1. 5. 2015

Velikonoce 2015

29. 3. - 6. 4. 2015

Tříkrálová sbírka 2015

3.1. - 10.1. 2015