SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Rok 2010

Duchovní obnova

21.2.2010 se konala naše postní duchovní obnova na které přednášel o.Marek Dunda

Velikonoce

Doživotní sliby

Dne 29.5.2010 slibyla doživotní věrnost Kristu naše rodačka ze sousední farnosti Kučerov Bohuška Bednaříková. Tyto sliby odevzdala do rukou své matce představené a otce biskupa Pavla Posáda v Praze. I pro nás bohdalské a kučerovské farníky to bylo velkým povzbuzením ve víře a také hrdostí, že naše rodačka vstoupila do kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Farní pouť

13.6.2010 se konala farní pouť do Křtin u Brna, Adamova a Vranova u Brna. Společně s námi jeli i farnici z Milonic. Celkem nás byli tři autobusy. Navštívili jsme Mariánské poutní místo Křtiny, kde se slaví 800.let výročí zjevení Panny Marie. Prohlédli jsme si i část podzemí chrámu a blizké okolí. Společně s poutniky z Vyškova jsme slavili mši svatou a po dobrém obědě jsme se přesunuli do Adamova, kde v tamním kostelíku je nádherný dřevěný oltař korunování Panny Marie. Poslední část pouti jsme prožili adorací na krásném Mariánském místě Vranov u Brna, kde jsme se od řeholní bratra dověděli několik zajímavosti z historie. Počasí nám celý den přálo a cestu důmu jsme ztravili vesele z kytarou. Děkujeme o.Josefovi a o.Pavlovi za uspořádání této krásné a požehnané pouti.

Vítáme o.Jana

Od 1.8. máme nového duchovního správce, na kterého jsme se moc těšili. Více jsme se seznamovali při posezení na farní zahradě. O.Jane ať se Vám u nás libí!

Hody

Hodová mše svatá a odpolední slavnostní požehnání 15.8.2010

Výlet dětí

Výlet našich dětí do Olomouce na Svatý kopeček

Sv. Florián v Málkovicích

Žehnání nové sošky Sv. Floriána

Národní pouť do Říma

Jako poděkování Svatému otci za jeho návštěvu u nás

Mikuláš

Vánoce