SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Rok 2006

Kolem nás

Boží tělo

Slavnostní mše v Chaloupkách, průvod obcí a žehnání

Hody Bohdalice

Přijel o. biskup Pavel Posád

Biřmování

Naši biřmovanci přijali znamení dospělosti křesťanství od našeho biskupa Vojtěcha Cikrleho

Svěcení nového kříže

Podařilo se obnovit na původním místě u cesty z Bohdalic do Kozlan velký dřevěný kříž. Posvětil náš o. biskup Vojtěch Cikrle