SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Rok 2009

Tříkrálová sbírka

3.1.2009 proběhla v naší farnosti tříkrálová sbírka pro charitu Hodonín. více informací o sbírce naleznete na webu http://www.hodonin.charita.cz

Děkanátní ples

4. ples slavkovského děkanství

Duchovní obnova

7.března se konala v Bohalicích již tradiční postní duchovní obnova, kterou vedl o. Prokop Brož. Také nás přišel pozdravit a povzbudit o. biskup Pavel Posád.

Velikonoce

Farní pouť

Dne 8.5.2009 na svátek Panny Marie - Prostřednice všech milostí se konala farní pouť. Vyrazili jsme v 7 hod ráno a náš první cíl byl poutní kostel ve Frýdku-Místku, kde byla mše svatá a prohlídka s místním knězem. Následovala cesta do polské Osvětimi, kde jsem měli možnost trošku se vcítit do podmínek koncentračního tábora Auschwitz, kde bylo zavražděno za 2.sv války 1,3mil lidských životu. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na Svatém kopečku u Olomouce, kde jsme měli májovou pobožnost. Přes daleké cestování (cca 520km) se tato pouť vydařila.

Svaté přijímání

První svaté přijímání 24.5.2009

Slavnost Božího těla

Slavnost Těla a Krve Páně 11.6.2009

Mše v Manerově

Mše svatá v Manerově u kapličky 27.6.2009

Mše u Lipky

Mše svatá u Lipky 3.7.2009

Spolčo po deseti letech

Dne 7.8.2009 se konalo na farní zahradě setkání bývalého společenství mládeže, které se scházelo v letech 1993 až 2003. Pozvání přijal i náš kněz o.Marcel Javora. Za setkání vděčíme Petru Novákovi. Díky

Hody

Hlavní mši svatou sloužil P.Anselmo Ulbrich OD pocházející z Brazílie. A odpoledního slavnostního TE DEUM se zučastnil o. biskup Pavel Posád.

Úroda

Děkování za úrodu 13.9.2009

Žarošice

Služba naší farnost u Matky Boží Žarošické a díky Boží prozřetelnosti i s naším bývalím knězem o.Marcelem Javorou 13.9.2009

Návštěva Sv. otce

Návštěva Svatého otce Benedikta XVI v Brně 27.9.2009

Pouť na Hostýn

Farní pouť na Sv.Hostýn tentokrát ve sněhu 17.10.2009

Dušičky

Žehnání našich hrobu 1.11.2009

Loučení s o. Janem

V neděli 8.11 měl otec Jan Klíma náš duchovní správce poslední mši svatou, při které uděloval svátost pomazání nemocných. Nyní bude sloužit v Mikulově. Otče Jane, přejeme Vám plnost Božího požehnání a ochranu naší drahé maminky Panny Marie Nanebevzaté.

Vítáme otce Josefa

15.11.2009

Mikuláš

6.12.2009