SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Rok 2008

Duchovní obnova

Postní duchovní obnova

Velikonoce

Oprava varhan

Farní pouť

Farní pouť do Porta Coeli, Doubravníku, na Svatou Kateřinu a do Vranova u Brna 8.5.2008

Boží tělo

Svaté přijímání

1.sváté přijímání našich dětí

Mše svatá v Manerově

Mše svatá u kapličky 26.6.2008

Táborák u Lipky

Novokněz Jan Bezděk

Primiční mše svatá proběhla 29.6.2008 v Drnovicích a novokněžské požehnaní u nás 11.7.2008

Hody

Slavnostní hodovou mši celebroval P.Damián Škoda z Brna, při které posvětil nově opravené varhany a zpovědní paraván. V odpoledních hodinách proběhlo slavnostní požehnání TeDeum, kterého se zůčastnil náš milý o. biskup Pavel Posád, P.Damián Škoda, P.Milan Vavro, P.Josef Maincl a P.Jan Klíma.

Pouť na Hostýn

Tradiční farní pouť na Svatý Hostýnek

Obnova kříže

Posvědcení obnoveného kříže v Bohatých Málkovicích

Adventní koncert

3.ročník adventního koncertu. Učinkuje: Komorní orchestr města Kyjova, pěvecký sbor Carmina Vocum dirigoval: pan Mario Kudela

Živý betlém

Živý betlém v Manerově

Děti u jesliček

Děti zpívají koledy u jesliček