SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Náboženství

aktuálně v týdenních ohláškách

 

Vzhledem k dlouhotrvajícímu lockdownu a těžké nemoci sestry Gregorie nyní výuka náboženství neprobíhá. Ale sláva, po třech měsících v nemocnici na přístrojích se sestra Gregorie již zotavuje a prý se už i hlasitě směje:) Ovšem obnovení klasické výuky závisí na kondici sestry Gregorie a není jisté, zda bude do konce školního roku 2020/21 obnovena. Každopádně nabízíme pro tento čas alternativu, a to Klub dobré zprávy, tedy křesťanské společenství dětí pod vedením Libušky Jarošové, jáhenky Církve československé husitské – probíhá každý čtvrtek od 13:00 (od 15. dubna 2021) u nás na faře.