SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2018/19 probíhá na faře každý čtvrtek od 14:00 do 15:30, ve dvou vyučovacích hodinách, zvlášť pro mladší a starší děti. Začíná se ve čtvrtek 20. září 2018. K přihlášení stačí přijít na první hodinu nebo dejte vědět faráři.

Těší se na vás školské sestry Gregorie a Veronika.

aktuálně v týdenních ohláškách