SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2016/17 probíhá na faře každý pátek od 15:15 do 16:00, a to souběžně ve dvou vyučovacích hodinách, zvlášť pro mladší a starší děti. Děti jsou pak zvány na večerní mši svatou v 18:00 v bohdalském kostele.

Těší se na vás školské sestry Gregorie a Veronika.

aktuálně v týdenních ohláškách