SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2018/19 probíhá na faře každý čtvrtek od 14:00 do 15:00.

Těší se na vás školské sestry Gregorie a Veronika.

aktuálně v týdenních ohláškách