SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Rok 2012

Vánoce

II. adventní  koncert

23. prosince 2012

Koncert na faře

ENSEMBLE SERPENS SKLADBY 17. A 18. STOLETÍ 9. prosince 2012 foto: Jaroslav Novotný

Otevření fary

Dne 4.listopadu proběhlo slavnostní otevření naší společné fary. Shlédli jsme fotografie průběhu celé rekonstrukce, občerstvili jsme se a zaposlouchali do lidové hudby. A samozřejmě popovídali.

Misijní neděle

21.10.2012

Farní pouť na Svatý Hostýn

22.září 2012

Lysovický den

21.září 2012 proběhla v Lysovicích taková malá noc kostelů. Mohli jste vidět kostel i jeho těžko přístupná zákoutí, možnost prohlédnout si stará bohoslužebná roucha, knihy a další liturgické předměty. Pro děti byla připravená dobrodružná hra a všichni se mohli duchovně občerstvit při bohoslužbě slova a poté i fyzicky s pivkem u ohně.

Víkend u klarisek

15. 9. 2012

Bohdalské hody

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 18.-19.8.2012 foto: Jaroslav Novotný

Rekonstrukce naší fary

Už se začíná rýsovat výsledek:) Máme nová okna do našeho nového sálu, kde se můžeme scházet :) Ale práce je ještě mnoho. Velký dík patří všem chlapům, kteří přišli pomoci, ale obzvláště paní Marušce, která připravuje jídlo:) a Martinovi H. a Tomášovi K. za odborný dohled a zajištění odborných prací.

Lipka

6.7.2012 jsme oslavili svátek svatého Cyrila a Metoděje na pomezí našich farností u Lipky. Tentokráte nás ale zahnala bouřka :)

Biřmování

24.6.2012 byli biřmovanci z našich farnosti uvedeni do křesťanské dospělosti. Svátostné pomazání dostali od generálního vikáře brněnské diecéze Mons. Jiřího Mikuláška. Foto: Jaroslav Novotný a Pavel Hlobil

1. svaté přijímání

3.6.2012 na slavnost Nejsvětější Trojice byly u 1. svatého přijímání děti z našich farností. Pokud máte zájem o fotografie, kontaktujte pana Jaroslava Novotného :)

Farní výlet

1.5.2012 se konal mezifarní výlet na horu Sv.Klimenta s návštěvou hradu Cimburk.

Velikonoce

Jak probíhaly Velikonoce

o. Jan má narozeniny

Moc gratulujeme k 38.narozeninam ! :-)

Postní duchovní obnova

3.3.2012, přednášel jáhen Jan Špilar

Velikonoční ostrov

Promítání a povídání o natáčení Velikonočního ostrova, který o. Jan Hanák a Jiří Novotný v únoru navštívili

Svatba

Naše milá Marťa a Tom vykročili 11.2. na společnou cestu lásky. Ať Bůh provází Vaše kroky a děkujeme za fotky!