SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Rok 2016

Vánoce 2016

Advent 2016

Hostýn 2016

24. 9. 2016

Světový den mládeže

25. 7. - 1. 8. 2016

První sv. přijímání

19. 6. 2016

Hody 2016

14. 8. 2016

Mše u lipky

1.7. 2016

Mše sv. (Manerov, Pavlovice)

11. 6. 2016

Svatební košile

Svatební košile - 14.5.2016 Biřmování - 15.5.2016

Velikonoce 2016

20. 3. 2016

Pohřeb Wolfganga Mannera

24. 1. 2016

Tříkrálová sbírka 2016

6. 1. 2016