SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Rok 2023

Advent

Sv.Mikuláš

Biřmování

HODY

Mše sv.u Lipky

Farní výlet

Velikonoce

Duchovní obnova