SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Rok 2013

Vánoce

Slavnost Narození Páně

Historie farností

Historie bohdalské a kučerovské farnosti - 14.12.2013

Mikulášská nadílka v Bohdalicích

II. neděle adventní

Mikulášská nadílka v Kučerově

II. neděle adventní - a přišel i Mikuláš

Koncert Ensemble Serpens cantat

1.12.2013

HUDEBNĚ ROZJÍMAVÉ PÁSMO

27.10.2013

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - naše hody

17. a 18. srpna 2013 Bohaté Málkovice, Manerov a Bohdalice

Lipka

28. června - Mše svatá a společný táborák u Lipky na pomezí našich farností.

Mše svatá u kapličky v Pavlovicích

22. června 2013

Mše svatá u kapličky v Manerově

22. června 2013

Nový obraz v kapličce v Manerově

8. května byl slavnostně posvěcen nový obraz v kapličce v Manerově od místního umělce Vlastislava Peitla.

Farní brigáda

V sobotu 11.května se konala farní brigáda. Upravovalo se okolí bohdalské fary.

Farní výlet Mikulčice

Dne 1.května se konala první děkanská pouť a naše farnosti se k ní připojily svojí účastí. Navštívili jsme Slovanské hradiště v Mikulčicích, kde jsme slavili mši svatou přímo v místě tehdejší katedrály. Dále jsme navštívili místní kostel v Mikulčicích a poté jsme se přesunuli na druhý břeh řeky Moravy - do slovenských Kopčan, kde v poli stojí kostelík pravděpodobně už 1150 let. Akce se nám moc líbila a doufáme, že z tohoto výletu vznikne tradice děkanských poutí.

otec Jan slaví narozeniny

Milý otce Jane, gratulujeme a přejeme vše dobré a prospěšné pro Váši službu i osobní růst. S vděčností Bohu děkujeme!

Postní duchovní obnova

tradičně, 16.3. první sobota v postní době, společná duchovní obnova farností v Bohdalicích. Přednášející P. Petr Piler foto: Jaroslav Novotný

Tříkrálová sbírka

6. ledna 2013 Tříkrálová sbírka pro charitu ve farnosti Kučerov