SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Rok 2017

Vánoce 2017

Advent 2017

Zvonovice

Oprava střechy

Hostýn 2017

Žehnání obrazu sv. Markéty

9. 7. 2017

Mše u lipky

30. 6. 2017

První sv. přijímání

18. 6. 2017

Mše sv. v Manerově

17. 6. 2017

Velikonoce 2017

Duchovní obnova

4.3. 2017