SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Za církev synodální

LOGO SYNODA

Tento víkend papež František zahájil celocírkevní synodu, plánovanou na dva roky, při níž jsme všichni zváni, abychom společně uvažovali, rozjímali a v důsledku i rozhodovali, kudy se církev v současné době má vydávat, co akcentovat, jaké prostředky volit. Jde o výraz decentralizace, kterou František dlouhodobě prosazuje. Posledním výrazným projevem církevní synodality byl Druhý vatikánský koncil v letech 1962-65. Ale teď je to, zdá se, jiné tím, že k jednání jsou osloveni opravdu všichni. První fáze proběhne na úrovni diecézí, respektive farností, druhá na úrovni kontinentů a třetí na úrovni celého světa. Synoda znamená společnou cestu. Více informací naleznete v následujících odkazech. Synoda bude též důležitým tématem příštího setkání farní rady, kde formulujeme konkrétní postupy v našem farním společenství.

ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE INFORMACE A TEXTY K SYNODĚ

FACEBOOK INSPIRACE

FARNOST CHEB INSPIRACE