SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Informační

Termíny akcí | kapličky, hody, lipka, pouť..

dscf1872

Mše svatá u kapličky v Manerově (sv. Jan a Pavel) – sobota 17. června v 15h. Mše svatá u kapličky v Pavlovicích (sv. Jan a Pavel) – sobota 17. června 17h. První svaté přijímání dětí v Bohdalicích – neděle 18. června v 8h. Hodová mše svatá v Lysovicích (Nejsvětější Srdce Páně) – neděle 25. června […]

4. 3. | Zveme na farní duchovní obnovu

Pavel Konzbul

S pomocným brněnským biskupem Pavlem Konzbulem na faře v Bohdalicích.

CD Tóny vánoc

Pokud chcete udělat radost blízkému či sobě, můžete v kostelech naší farnosti za 50 Kč koupit cd scholy s názvem Tóny vánoc.

Prosba o pomoc při opravě kostela

Vážení přátelé, sponzoři, mecenáši, dobří lidé, na první pohled to tak možná nevypadá, ale náš farní kostel si vyžaduje generální opravu, neboť ta poslední proběhla před téměř padesáti lety a už to jde dosti znát. Včasným řešením vad chceme samozřejmě předejít horším stavům, které by dozajista nastaly, pokud bychom příliš otáleli. Vzhledem k tomu, že […]

Odpuštění a smíření

Do Bohdalic na neděli 24. ledna ve čtyři odpoledne zveme na slavnost pohřbu Wolfganga Michala Karla Jana Mannera, narozeného 10. března a pokřtěného 30. března 1887 v Bohdalicích, syna Arnošta, rytíře z Mannerů a Viktorie Teodory Žofie, rozené baronky z Bronnů, posledního potomka rodiny donátorů našich farností, který pomohl během války řadě lidí a který […]

Previous Posts