SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

12. 3. | Jan Špilar: Cestou společnou – duchovní obnova

Jak žít a nezahnít ve vztazích partnerských, přátelských, církevních, sousedských. Jsme jedno a není nám to jedno. Duchovní obnova. Zveme. Nízkoprahově. Kohokoliv. Přednášet a inspirovat bude jáhen, kazatel, holič Jan Špilar. V sobotu 12. března od druhé odpolední na faře v Bohdalicích. Přednáška – přestávka s kafobuchtou – přednáška – individuální rozhovory či svátost smíření – mše svatá.
IMG_7399