SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Fotogalerie

Vánoce 2014

26. 12. - 28. 12. 2014

Advent

30.11. - 7.12. 2014

Dušičky

2. 11. 2014

Brigáda na faře 2

18. 10. 2014

Brigáda na faře

27. 9. 2014

Tomáš Kočko a Orchestr

29. 8. 2014

Hodová mše

17. 8. 2014

Mše u Lipky

27. 6. 2014

Mše svatá v Pavlovicích

21. 6. 2014

1. svaté přijímání

8.6.2014

200. výročí vysvěcení kostela

18.5.2014

Farní výlet na Vysočinu

8.5.2014

Velikonoce

19.4. - 21.4. 2014

Květná neděle

13.4. 2014

40tiny otce Jana Hanáka

23.3.2014

Duchovní obnova

22.3.2014

Tříkrálová sbírka v Lysovicích

11. ledna 2014

Tříkrálová sbírka

4.1.2014