SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Rok 2019

vánoce

Mikuláš 2019

Hostýn 2019

Hody 2019

Mše u lípy

Farní výlet

Velikonoce 2019