SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Informační

Pas ovce mé

001

V loňském roce oslavila brněnská diecéze 240. výročí svého založení. Při této příležitosti, krom jiných akcí, byla vyhlášena výstava fotek zaměřených na brněnskou katedrálu a druhé téma výstavy se týkalo života v konkrétních farnostech. Na farní radě byl dán podnět zveřejnit akci mše sv. u Lipky. Vybral jsem tedy dvě fotografie, to je maximální počet, […]

František | Poselství k postní době 2018

B

CIRKEV.CZ: K letošní postní době vydal papež František poselství, ve kterém vychází z Matoušova evangelia. Konkrétně z verše: „Protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska“ (Mt 24,12) Papež František upozorňuje na falešné proroky, kteří zbavují lidi důstojnosti, svobody a schopnosti milovat; dále na zamrzlé srdce, a to, že lásku ničí chamtivost po […]

3. 3. | Zveme na duchovní obnovu

A

PLAKÁT KE STAŽENÍ

Tříkrálová sbírka

Bohaté Málkovice – 8996 Kč Kučerov – 14111 Kč Hlubočany – 11192 Kč Bohdalice – 2560 Kč Lysovice – 6829 Kč Manerov – 5971 Kč + 2 Eura Pavlovice – 3586 Kč Kozlany – 9487 Kč Celkem – 62732 Kč + 2 Eura Díky všem.

Pozvánka na vánoční mše

0001

V sekci Promluvy naleznete ukázky scholy Bohdalice, kterou si můžete naživo poslechnout při (nejen) vánočních mších v Bohdalicích.

Previous Posts Next posts