SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Výuka náboženství

Milí rodiče, přátelé, děti,

skončily nám prázdniny a začal nový školní rok – a s ním i výuka náboženství.

Oproti minulým létům přesouváme náboženství na faru, a to z toho důvodu, aby měly všechny děti ve farnosti možnost vytvořit společenství a prožít společně nejen hodiny výuky, ale i nějakou zábavu, hry a v neposlední řadě mši sv.

První setkání se uskuteční v pátek 12. září 2014, v 16:00 (komu jede autobus jinak, ať klidně dorazí dle svých možností). Ná výuku náboženství bude navazovat dětský klub a v 18:00 mše.

Doufám, že se sejdeme v hojném počtu :-)

Těšíme se na vás!

Katka