SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

4. 3. | Zveme na farní duchovní obnovu

S pomocným brněnským biskupem Pavlem Konzbulem na faře v Bohdalicích.

Pavel_Konzbul,_biskupské_svěcení_07_-_výřez