SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

František | Poselství k postní době 2018

CIRKEV.CZ: K letošní postní době vydal papež František poselství, ve kterém vychází z Matoušova evangelia. Konkrétně z verše: „Protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska“ (Mt 24,12) Papež František upozorňuje na falešné proroky, kteří zbavují lidi důstojnosti, svobody a schopnosti milovat; dále na zamrzlé srdce, a to, že lásku ničí chamtivost po penězích. Jako lék nabízí papež modlitbu, půst a almužnu, která by se podle něj měla stát skutečným životním stylem. CELÝ TEXT POSELSTVÍ