SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Pas ovce mé

V loňském roce oslavila brněnská diecéze 240. výročí svého založení. Při této příležitosti, krom jiných akcí, byla vyhlášena výstava fotek zaměřených na brněnskou katedrálu a druhé téma výstavy se týkalo života v konkrétních farnostech. Na farní radě byl dán podnět zveřejnit akci mše sv. u Lipky. Vybral jsem tedy dvě fotografie, to je maximální počet, k tomu napsal komentář a zaslal jej na diecézní muzeum v Brně, kde byly také vystaveny. Byly také použity na výstavě ve Žďáru nad Sázavou.


 

Mezi obcemi Bohdalice a Manerov v bohdalské farnosti stojí u polní cesty mezi lány obilí a
pastvinami plných ovcí kaplička zasvěcená věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi. V roce 2005 ji nechal postavit podle projektu ing. arch. Davida Jiříčka a výtvarníka Miloše Slámy jednatel ekologického sdružení Manner Jiří Novotný ve spolupráci s Janem Klímou, který tu dobu sloužil ve farnosti.

Téhož roku ji také vysvětil slavkovský děkan Milan Vavro. Kaplička se nachází u památné lípy a v její mohutné koruně zní zpěv různého ptactva. V této nádherné atmosféře každoročně v období svátků sv. Cyrila a Metoděje slouží bohdalský kněz, v současnosti Jan Hanák, mši svatou, které se zúčastňují nejen věřící, ale i velký počet občanů z přilehlých obcí. Mše u lípy se stala tradicí a všichni se na ni těší.

V letošním roce bude součástí mše sv. hudební skupina Lighthouse, která měla před dvěma roky na tomto místě velký úspěch. Po obřadě nechybí také občerstvení v podobě opékání špekáčků a spokojené osazenstvo se rozchází domů pozdě v noci. Nádherná slavnost. Vůně zrajícího obilí, zpěv ptactva a pohled na pasoucí se stádo ovcí dodává mši sv. neobyčejnou atmosféru. Proto jsem fotografie, které dodávám, nazval „Pas ovce mé“. Archiv fotek všech akcí z naší farnosti naleznete na farním webu www.spolem.cz.

001 002