SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Karanténa v celé zemi

Přátelé milí,

kostely jsou nařízením zavřené, stejně jako je nám nařízeno, abychom se osobně setkávali co nejméně. Ale nic nám nebrání si dejme tomu zatelefonovat, k popovídání, k modlitbě. A bude-li třeba a bude-li to jen trochu možné, rád se za vámi zastavím doma nebo vy na faře, zejména ke svátostné službě. Duchovní doprovázení, zdá se, je i v této situaci legální. Neváhejte dát vědět. Mé telefonní číslo je 731402643, mail fara@spolem.cz  Žádný strach.

Jan