SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

K aktuálním nařízením vlády poosmé

Vzhledem k další změně vládních nařízení, která nás opět posunula do pátého stupně protiepidemického systému, se s platností od neděle 27. prosince bohoslužeb a podobných farních aktivit ve vnitřních prostorách smí legálně účastnit protentokrát počet osob nepřesahující deset procent míst k sezení, což v našem farním společenství znamená toto: v kostelích v Bohdalicích, Kučerově a Rostěnicích smí být v jednom okamžiku max zhruba 15 osob, v kostele v Lysovicích zhruba 8 osob, ve farním sále zhruba 5 osob. Ve všech případech smí legálně až pět osob společně zpívat. Pokud jde o naše farní společenství, ani tato od října již osmá změna vládních nařízení celkem vzato nemění nic z našich pro tento čas zavedených způsobů. Zůstávejme při zdravém rozumu:)