SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Výuka náboženství a první svaté přijímání

Vzhledem k dlouhotrvajícímu lockdownu a těžké nemoci sestry Gregorie nyní výuka náboženství neprobíhá. Ale sláva, po třech měsících v nemocnici na přístrojích se sestra Gregorie již zotavuje a prý se už i hlasitě směje:) Ovšem obnovení klasické výuky závisí na kondici sestry Gregorie a není jisté, zda bude do konce školního roku 2020/21 obnovena. Každopádně nabízíme pro tento čas alternativu, a to Klub dobré zprávy, tedy křesťanské společenství dětí pod vedením Libušky Jarošové, jáhenky Církve československé husitské – probíhá každý čtvrtek od 13h (od 15. dubna 2021) u nás na faře.

Zároveň farář Jan chystá i blízkou přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání, které budeme letos slavit v neděli 6. června při mši svaté v 8h v Bohdalicích.

aktuálně v týdenních ohláškách