SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Výsledky voleb do Farní rady

Do Farní rady na období 2022 – 2026 byli zvoleni a v neděli 4. prosince 2022 na základě voleb jmenováni (v abecedním pořadí) Martin Bačovský (zároveň člen ekonomické rady), Vlastimil Bačovský, Jaroslav Břoušek, František Hladký (zároveň člen ekonomické rady), Ludmila Hladká, Martin Hladký, Jan Hrežo (zároveň člen ekonomické rady), Marta Pokorná, Věra Šoupalová, Martin Vala a Edita Vlčková (zároveň členka ekonomické rady). Mimo volby byla za nominální farnost Rostěnice jmenována Jarmila Jašková (zároveň členka ekonomické rady).