SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Synoda

Milí farníci,

v návaznosti na výzvu, která nám byla adresována z Generálního sekretariátu synody, vás chci pozvat k reflexi nad vybranými tématy Souhrnné zprávy říjnového shromáždění biskupské synody “Synodální církev v misijním poslání”.

Ráda bych vás všechny vyzvala:  „Sejděte se během postní doby opět v synodních skupinkách, případně vytvořte nové!“

Můžete pracovat samostatně ve skupinkách v rodině, s přáteli, příp. sousedy:) Pokud budete cokoliv potřebovat, ráda vám pomohu (např. s tiskem materiálů, apod.).

Cílem tohoto dopisu je dát návod, jak tuto výzvu prakticky zrealizovat. 

1/  Otevřete si Souhrnnou zprávu “Synodální církev v misijním poslání”

a vyberte si některé z následujících témat:

2/  Doporučení:  Přečtěte si pozornĕ část dokumentu, která se vybrané části věnuje a formou synodálního rozhovoru nad ním uvažujte z tĕchto hledisek:

3/  Odpovědi za skupinu vyplňte (příp. vyplním) do krátkého formuláře v odkazu nejpozději do 10. dubna. 

Pokud jste zvolili více témat, odešlete každé téma v samostatném formuláři.

Případné dotazy na adrese:    synodalita@dieceze.cz.

Církev se učí vnímat rozmanitost jako bohatství. V synodálním procesu jsme si vyzkoušeli, jak důležité a zároveň těžké je naučit se naslouchání, které bere v úvahu všechny hlasy.

                                                                                                                               Marta Pokorná, koordinátorka