SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

K aktuálním nařízením vlády pošesté

Vládní nařízení nás od 3. prosince posunula do třetího protiepidemického stupně, což znamená, že bohoslužeb a (zdá se i) dalších akcí farnosti ve vnitřních prostorách se smí účastnit maximálně takový počet osob, který nepřekročí třicet procent běžné kapacity míst k sezení. V našich farních prostorách to znamená toto: v kostelích v Bohdalicích, Kučerově a Rostěnicích se smí sejít až zhruba 40 osob, v kostele v Lysovicích 20 osob, ve farním sále zhruba 15 osob. Tak praví exekutiva. I vzhledem k tomu, že tento stav potrvá pravděpodobně ještě dlouho, zůstává i nadále pravidelná sobotní večerní mše svatá (většinou v Bohdalicích), což znamená, že slavíme každý týden tři nedělní mše svaté, na nichž rozprostřeně může legálně být až sto dvacet lidí, což už je vzhledem k velikosti našeho společenství skoro v pohodě. I nadále se bude přenášet nedělní kučerovská mše svatá online ZDE. Zároveň se obnovují některé farní kluby a výuka náboženství. Více aktuálních informací v ohláškách ZDE. Nezapomeňme, že podstatou litery zákona je duch zákona. Buďme rozumní a ohleduplní. Nepoddávejme se žádnému strachu, ať už z čehokoliv. Těším se na setkanou:) Jan