SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

K aktuálním nařízením vlády posedmé

Vzhledem k opětovnému posunu vládních nařízení do čtvrtého stupně protiepidemického systému, s řadou výjimek, se s platností od pátku 18. prosince legálně smí bohoslužeb a podobných farních aktivit účastnit počet osob nepřesahující dvacet procent míst k sezení, což v našem farním společenství znamená toto: v kostelích v Bohdalicích, Kučerově a Rostěnicích smí být v jednom okamžiku max zhruba 30 osob, v kostele v Lysovicích zhruba 15 osob, ve farním sále zhruba 10 osob.

Zároveň sestra Gregorie odvolává výuku náboženství, protože je v karanténě. Výuka se tedy (doufáme) obnoví až v novém roce.