SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Čtyřicetiletá schola. Dáma v nejlepších letech:)

Schola hraje a zpívá už 40 let

František Hladký

Hody

Jak to začalo? Roku 1982 P. Václav Zouhar vyslovil přání, že bychom mohli založit scholu. V té době to byl nový styl hudby a zpěvu. Chtěli jsme oslovit mladou generaci, aby se zapojili. Koupili jsme první kytaru za 620,- Kč. Z Jedovnic nám vrátili naši farní basu. Klávesy v té době byly nedostupné, hrálo se na kostelní varhany.

Na samém začátku zpívaly holky Hrstkovy, Gričovy, Lukáškovy a přidali se i členové klasického sboru Blaženka a Bohoušek Hrstkovi, Svaťa  Hekele, Cyril Zeman a další.

Dětský den

V té době bylo v kostele dost dětí, tak se schola rozrůstala. S nejmenšími začala nacvičovat a hrát Hanka Hrstková Jak šel čas, hraní se ujala Lenka Břoušková. V dalším období scholu vedly Katka Jedličková a Marťa Hladká. Přicházeli noví mladí.

u jesliček

Potom nastalo pro scholu období radostného účinkování spolu s P. Marcelem Javorou. Abychom si uchovali tuto dobu, nahráli jsme několik CD. 

Velkou posilou byl příchod kluků Duškových. Honzík, výborný kytarista, změnil zvuk scholy. V posledním období je šéfová Eva Bačovská. Obohacením jsou krásně znějící flétny, housle a vícehlasý zpěv.

Zkouška

Naše schola chce dál hrát pro radost a Boží chválu.    

Koledování -Domov důchodců

Činnost scholy:

    Slavnosti církevního roku  Vánoce, Velikonoce, Hody

    Svatby, křtiny a nedělní mše.

     Domov důchodců Hvězdlice (20 roků koledování)

     Brno katedrála (Rok farnosti)

     Pohořelice (Pouť smíření)

     Vítání poutníků Kozlany 

     Rozžíhání vánočních stromů 

     Vítání občánků

     Zpívání u kapliček