SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Vyhlášení voleb do Farní rady

Opět čtyři roky uplynuly a s nimi se přiblížily volby do Farní rady. Prosím tedy, rozmyslete si, kdo by podle vás nejlépe ve Farní radě sloužil následující čtyři roky. Právo volit mají všichni farníci od 16 let věku a právo být voleni farníci od 18 let věku. Novinkou je, že budeme volit jako jedna širší farnost, tedy bez rozlišení Bohdalice-Kučerov-Rostěnice. Navrhovat tedy můžete kohokoliv z celé naší širší farnosti. Volby jsou dvoukolové. Tímto se vyhlašuje první kolo voleb, které spočívá ve sběru kandidátů s největší podporou farnosti. Během měsíce října jsou v kostelích v Bohdalicích a Kučerově umístěny volební urny, kam prosím vhazujte jména kandidátů. Každý může napsat až pět jmen. Pokud jich napíšete a vhodíte méně a ještě vás někdo později napadne, klidně vhoďte do urny další lístek se zbývajícími jmény. Jména pak budou jediným nevoleným a nevolícím členem, tedy farářem sečtena a z těch jmen s největší podporou bude připravena volební kandidátka pro druhé kolo voleb. Ukončení prvního kola voleb, tedy poslední možnost navrhnout kandidáty bude v neděli 30. října po bohoslužbách. Následující neděli 6. listopadu pak budou k dispozici kandidátky a následující dvě neděle bude možné volit v druhém kole. Volby budou uzavřeny v neděli 20. listopadu po bohoslužbách a výsledky vyhlášeny v neděli 27. listopadu.