SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Pozvánka k Diecéznímu synodálnímu setkání

Vážení farníci,

dovoluji si Vás touto cestou opět oslovit a informovat Vás slovy biskupa Pavla Konzbula:

Výsledný celosvětový dokument pro kontinentální fázi Synody, který vychází ze 112 syntéz zaslaných národními biskupskými konferencemi, řeholními kongregacemi a různými národními hnutími, byl předán papeži.“

Biskup Pavel Konzbul uvádí, že uvedený dokument je výsledkem práce asi 50-ti odborníků z řad duchovních i laiků ze všech kontinentů. „I my v naší diecézi chceme v synodálním procesu pokračovat. Stojí před námi výzva jak podněty z naší diecézní a národní syntézy uvádět do běžného života,“ pokračuje dále.

Přijměte proto pozvání k Diecéznímu synodálnímu setkání

19.11.2022 v Brně

na Biskupském gymnáziu Brno a MŠ, Barvičova 85.

V rámci přípravy na setkání si můžete znovu přečíst výstupy jak z diecézní, tak národní syntézy a promyslet jednotlivě nebo společně ve skupinkách, které se pravidelně setkávají, příp. nově vzniknou, odpovědi na následující otázky:

· Bylo něco, co Vás ve výstupech diecézní či národní syntézy oslovilo či překvapilo?

· Jak se synoda konkrétně odrazila v životě Vaší farnosti?

· Máte nějaký nápad či inspiraci, o které se můžete podělit ostatními?

Protože tento úkol skutečně přesahuje často síly jednotlivců i skupin, obracím se znovu spolu s ním na Vás všechny a ráda bych Vás pozvala k pokračování našeho společného putování, naslouchání a hledání cesty.

Za koordinační tým synodálního procesu

Marta

Pozvánka k Diecéznímu synodálnímu setkání

Shrnutí výstupů synodálního procesu za brněnskou diecézi

Národní syntéza synody